Tryckeriet byggdes 1946 och kontoren 1947. Arkitekter var Ville Tommos, Uppling, Fylking (Stockholm). Fastigheten byggdes om från kontor/tryckeri till bostäder 1996, totalt 40 lägenheter på totalt 2149 kvm. Arkitekt var Per Nilsson och Bengt Winell, HJS Arkitekter.

Fastigheten är ett stenhus i fem våningar. Mångkantigt parti åt norr med fasadklädsel av betongplattor, i hörnen ljusgrå marmor. Sockel av ljusgrå skiffer. Fasaden i övrigt med brunrött tegel.

Fastigheten inrymmer 6 lokaler om totalt 929 kvm.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Begravningsbyrå Rosén
  • Gnistra Kommunikation