I Kv. Badhuset har vi uppfört en kopia av det gårdshus som tidigare stod på platsen. Huset, som uppförts i äldre stil, består av fyra våningar omfattande sammanlagt 700 kvm. Fastigheten stod klar för inflyttning 2021 och består av lokaler som hyrs av en vårdcentral.