S:t Larsgatan 8, Sturegatan 6

Sexvåningshus med putsade fasader och sockel i så kallat lädertegel. Fastigheten nyproducerades 1997 efter ritningar av arkitekt Per Nilsson. På denna plats låg tidigare en bensinstation, därefter en kontorsbyggnad utmed Sturegatan samt en vårdbyggnad, det sk TNE-huset. Dessa byggnader revs 1996.

Det nuvarande huset är ritat som tre distinkta huskroppar i en stil som förnämligt sammanför klassiska inslag i modern arkitektur.

I huset finns 41 lägenheter om totalt 2513 kvm, 30 lägenheter för kommunalt äldreboende (totalt 1595 kvm), samt 2 lokaler om totalt 386 kvm. Lokalerna förhyrs av Linköpings Kommun.

Fakta

Beteckning: Brushanen 2
Fastighetstyp: Bostad Samhällsfastighet
Område: Linköping

Rulla till toppen