Fastighet uppförd 1962. Lagerbyggnad invid Odals industriområde på Tornby på totalt 2000 kvm.

Byggnaden utgör idag lager för Botrygg Bygg AB och Inter Agenturer AB.