Stationsgatan 2 A-C, 6

Fastighet belägen i den gamla kvarnbyn i Tannefors. Den gamla kvarnen, byggd 1890, med gul fasad byggdes om till bostäder 1996. Fasaden återställdes till sitt ursprungliga skick med höga spröjsade träfönster. 1998 nyproducerades två femvånings punkthus i röd färg med gröna fönster samt grå stensockel.

Nedanför husen byggdes även en strandpromenad i form av en träbrygga som löper utmed det gamla Tanneforsfallet. Husen ritades av arkitekt Mats Stenqvist,White arkitekter.

Ovanför husen återfinns Stationsgatan 6 som också går under namnet ”den gamla mjölnarbostaden”. Huset är uppfört 1910.

Fastigheten inrymmer 34 lägenheter om totalt 2121 kvm samt 3 lokaler om totalt 66 kvm.

Fakta

Beteckning: Kvarnen 2
Fastighetstyp: Bostad
Område: Linköping

Rulla till toppen