Trädgårdsgatan 37

Fastigheten som ligger med närhet till Norrköping centrum, vattnet och centralstationen uppfördes 2010-2011 efter ritningar av M5 Arkitektur AB.

I huset finns 26 övernattningsrum fördelade på fem plan. Hela byggnaden hyrs av Norrköpings kommun som använder denna som vårdboende och vårdlokaler. På plan ett till fyra finns förutom övernattningsrum även aktivitetsrum, kök, samtalsrum och vårdrum. Det femte planet består av personalutrymmen.

Gatubyggnadens uttryck är modernt bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen. Fasaden har stenklädd sockel och portik, lätt rustiserad och i kulör urskiljande sockelvåning. På innergården finns även en lägre byggnad. Denna skapar goda ljusförhållanden för huvudbyggnaden samt närliggande omgivning.

Fakta

Beteckning: Ruddammen 4+5
Fastighetstyp: Samhällsfastighet
Område: Norrköping

Rulla till toppen