Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad i södra delarna av Stockholm och består av 108 lägenheter med butiker i bottenplan. Lägenheterna är fördelade på sex punkthus som vänder sig in mot gården med parken i söderläge.

I kvarteret finns även två förskolor som har sin lekplats på innegården, de ger ett mycket positivt bidrag till en levande och social boendemiljö. Kvarteret inrymmer dessutom två restauranger och ett café som ytterligare förstärker känslan av ett levande kvarter, vilket i sin tur leder till att hyresgästerna upplever en trygg närmiljö.