Ilkka Pärni, född i Imatra i Finland, har studerat konstvetenskap på Stockholms Universitet. Trots sin medvetenhet om den klassiska konsttraditionen, rymmer Ilkka Pärnis bilder ett överraskande spontant drag, på tvärs mot den självdisciplin och strikthet som länge dominerat den konstruktivistiska huvudfåran. Representerad i urval: Eskilstuna konstmuseum, Statens Konstråd samt flertalet landsting och kommuner.