Kent O. Höglund är målare och fotograf som bor och är verksam i Örebro. Han är representerad i flera olika kommuner och landsting, Örebro läns museum och Statens Konstråd.

Fyrafjärdedelar: olika fyrkanter, kuber samt stående och liggande rektanglar, målade i fyra olika kulörer. Fyrafjärdedelar betecknar talet 1 som här skulle kunna representera en målning.

Rossastro: fabrikantens namn på den rosa oljefärgen som utgör målningens bildkonstruktion.

Motor: förlagan till målningens bildelement är korkpackningar till några olika bilmotorer.