Kerstin Hedman (född Granlund) är uppvuxen i Leksand i Dalarna och har studerat konstvetenskap på Stockholms Universitet. Att vara exakt är inte det primära i Kerstin Hedmans måleri. Det hon eftersträvar och vill förmedla är ett slags inre landskap. Representerad i urval: Statens Konstråd samt flertalet landsting och kommuner.