Kibandu Pello-Esso är född i Togo i Västafrika och flyttade som ung till Sverige. Han har studerat bland annat konstteori på Örebro universitet. Kibandus engagemang för kreativa ämnen är bred. Måleriet som forum anser han är spännande och fortfarande väldigt relevant för vår tid. Det ger möjligheten att utforska och komma närmare formen, färgen och kompositionen på ett fritt och blygsamt sätt.