Klicka på dörren för att gå vidare och se konstverken

Entré
Klicka på bilderna för att se perspektiv på konstverken.

Foto:Göran Billeson

Klicka på bilden för växla mellan närbild och perspektivbild.
Foto:Göran Billeson