Stenen

Stenen

Konstverket står på kommunal mark och är skänkt av Botrygg till Norrköpings kommun.