Olle Borg, född i Stockholm, utbildad på Kungliga Konsthögskolan 1983-1989. Vi söker alla, omedvetet eller ej, efter ett mönster som kan förklara och ge mening. Men när inget mönster står att finna är vi tvungna att skapa vårt eget. Det är Olle Borgs projekt. Representerad i urval: Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum samt Norrköpings konstmuseum.