Thomas Edetun, född i Linköping 1962, är utbildad vid Konsthögskolan, Stockholm 1988-1993. Thomas målningar har konsthistoriska referenser blandat med nutida/samtida uttryck. Disparata bildelement sammanförs och får en ny betydelse. Inköpt av bland annat: Moderna Museet, Norrköpings konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Östergötlands länsmuseum, Statens konstråd och SAK Sveriges Allmänna Konstförening.