Tommy Hilding (f. 1954) utbildad vid Konstfack 1974-1979. Yttre och inre landskap har alltid varit teman för Tommys måleri. Han återvänder ständigt till landskapet som motiv. Livet i staden behöver sin gröna motpol. Där husen nu står fanns tidigare landskap med vatten, träd och fält. Att stanna upp inför en landskapsvy eller att omslutas av skogens stillhet blir det andrum vi behöver.