Ulf Lernhammar är född 1958 i Örebro och har studerat på Örebros konsthögskola och konstakademin i Stockholm. Ulf målar med färgen som innehåll och ämne. Det är ofta luftiga rörelser av organiska former med viss sprödhet. Representerad i urval: Örebro länsmuseum, kommuner, landsting och Statens konstråd.