Danska vägen

Inom fastigheten Bö 76:48 kommer Botrygg bygga ett nytt bostadshus med sex våningar och garage under mark. Lägenheterna kommer att säljas som bostadsrätter. Byggstart är beräknat till 2021 med preliminär inflyttning 2023.

Fakta

Namn Danska vägen
Antal 80 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt
Tidplan Planerad byggstart 2021

Karta