Danska vägen

Inom fastigheten Bö 76:48 kommer Botrygg bygga ett nytt bostadshus med sex våningar och garage under mark. Fastigheten detaljplaneläggs 2015-2016 och byggstart är beräknat till 2019 med färdigställande 2021. Lägenheterna kommer att säljas som bostadsrätter.

Fakta

Namn Danska vägen
Antal 80 lägenheter (planarbete pågår och styr den slutliga volymen för antal lägenheter)
Upplåtelse Bostadsrätt
Tidplan Planerad byggstart 2019

Karta