Storvreta centrum

Botrygg köpte sommaren 2020 fem fastigheter i Storvreta Centrum. Strävan är att gemensamt med kommunen ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Storvreta Centrum.

Projektets status är i dagsläget att involvera de arkitekter och stadsplanerare/stadsutvecklare som kommer driva detaljplaneprocessen. Utöver detta sker även en dialog med aktörer som är intresserade av att etablera verksamheter i Storvreta. Ambitionen med arbetet är att tillsammans med kommuninvånare och kommunen ta fram en detaljplan som leder till en framgångsrik utveckling av centrum.

Informationen kommer uppdateras löpande under projektets gång.

Fakta

Namn Storvreta Centrum
Antal ca 100 lgh
Upplåtelse Hyres- och bostadsrätter

För mer information kontakta info@botrygg.se

Dokument

Karta