Storvreta centrum

Botrygg köpte sommaren 2020 fem fastigheter i Storvreta Centrum. Strävan är att gemensamt med kommunen ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Storvreta Centrum.

Under hösten 2020 kommer arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Storvreta påbörjas, se en ungefärlig tidplan under dokument. Tanken är att arbetet ska innefatta en dialog där befintliga kommuninvånare och intressenter involveras.

Projektets status är i dagsläget att involvera de arkitekter och stadsplanerare/stadsutvecklare som kommer driva detaljplaneprocessen. Utöver detta sker även en dialog med aktörer som är intresserade av att etablera verksamheter i Storvreta. Ambitionen med arbetet är att tillsammans med kommuninvånare och kommunen ta fram en detaljplan som leder till en framgångsrik utveckling av centrum.

Informationen kommer uppdateras löpande under projektets gång.

Fakta

Namn Storvreta Centrum
Skede Detaljplanearbete

För mer information kontakta info@botrygg.se

Karta