Botryggs hyrköpsmodell

Botrygg erbjuder en hyrköpsmöjlighet för de attraktiva radhusen i Steninge Slottsby.

Hyrköpsupplägget innebär att du hyr radhuset under en period om 4 år med möjlighet att närsomhelst under denna period köpa radhuset. En unik möjlighet för dig som vill hitta ett nytt och naturnära boende för familjen. Om du vill köpa loss radhuset gör du det till det uppgjorda priset, oavsett hur länge du hyrt huset. Hyrköp innebär att Botrygg tar den ekonomiska risken och du som kund får hyresgästens valfrihet.

Hyrköpets fördelar

Upplägget ger dig hyresgästens frihet; om exempelvis dina familjeförhållanden eller ekonomiska situation ändras är det enkelt att anpassa boendesituationen.

Hyrköpet ger dig även möjlighet att lära känna ett nytt område och hur det är att bo i hus vilket i förlängningen ger dig en möjlighet att fatta ett informerat köpbeslut.

Några ytterligare fördelar:

• Köppris är satt från början och justeras inte, detta gör att du kan tillgodoräkna dig en eventuell värdeökning vid köp.

• Du behöver inte tänka på amorteringar under hyrperioden.

• Om du inte kan eller vill binda kapital i dagsläget kan du avvakta med köp till dess att den ekonomiska situationen har stabiliserat sig.

Du kan när som helst under din hyrperiod välja att köpa ditt radhus.

Vid köp av radhus styckas tomterna av och säljs som äganderätter. Priset är fast och regleras inte under hyrtiden. Lagfart och pantbrev betalas av kunden.

Radhusen i Steninge Slottsby hyrs ut av Stockholm stad bostadsförmedlingen