Med en naturlig
plats för konsten

Vi månar om trivseln och satsar därför extra på att skapa en trivsam boendemiljö genom konstnärlig utsmyckning. Något som visat sig vara mycket uppskattat. I samband med inflyttningar anordnas en vernissage där konstnär, boende och grannar är inbjudna för att uppmärksamma konsten och skapa kontakt mellan de boende. I våra samhällsfastigheter och offentliga lokaler hänger bildkonst i korridorer och gemensamma utrymmen. Sammanlagt har vi cirka 1 700 konstverk i dessa fastigheter.

I de flesta av våra fastigheter har vi konstgalleri i trapphusen. Konstverken är i Linköping ofta målade som fresker direkt på väggarna och i många fall har vi valt motiv för väggmålningarna från den plats där huset ligger.

I vårt galleri kan du välja att titta på våra fastigheter och de konstverk som är monterade i fastighetens trapphus. En del av fastigheterna har även konstverk i form av skulpturer, fasadmålningar, glasdekorer mm.

KONSTGALLERI

ATT GÅ PÅ VATTEN, STINA OPITZ

Senast färdigställda konstprojekt

Sedan 30 år tillbaka har Stina Opitz en ateljé i konstkollektivet Alka i Linköping. Hon har genom åren bland annat uppmärksammats för sin skulpur i betong föreställande en hund i en stor cirkel i Nygårdsrondellen i Linköping. Ytterligare ett av Stina Opitz verk går under namnet ”Utomjordingen” och finns att beskåda på Timmermanstorget i Linköping.

Att gå på vatten
Att gå på vatten är en fantastisk tanke som vi känner igen från mirakulösa berättelser i Bibeln. Jag har alltid lockats av uttrycket och tanken på att gränsen mellan verklighet och fiktion är flytande – jag tror att det är det mitt konstverk handlar om.

– Stina Opitz

Rulla till toppen