Första bullerdomen klar

Nu har den första domen, i en för Linköpings kommun viktig fråga, avkunnats av Mark- och miljödomstolen. Frågan berör flygbuller och de överklaganden på detaljplaner och bygglov som det medför. Den första domen i frågan blev till Botryggs och förskolan Bullerbyns fördel – förskolan får behålla sin verksamhet.
 
Förskolan Bullerbyn har sedan 1990 haft sina verksamheter i fastigheten Kasinot 5 på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors, Linköping. Fastighetens ändrade användning, från bostadshus till förskola, har sedan dess beviljats genom tillfälliga bygglov som förlängts var femte år.
 
När det återigen var dags för ny ansökan beslutade hyresvärden Botrygg Fastigheter HB samt verksamheten Föräldrakooperativet Förskolan Bullerbyn att istället ansöka om permanent bygglov, något som överklagades av SAAB.  Motiveringen var för höga bullernivåer i området, då främst flygbullernivån.
 
Länsstyrelsen i Östergötland beslutade att bygglovet skulle upphävas, något som sedan överklagades till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen har nu beslutat att det inte är bevisat att stadsdelen är utsatt för så mycket buller som det påstås samt att bygglovet för förskolan ska gälla.
 
Läs mer i följande artiklar:

Corren: Första Bullerdomen – fördel kommunen Linköpings Tidning: Bullerbyn vann i Miljödomstolen Linköpings Posten: Bullfest i Bullerbyn Sveriges Radio: Domstolsbeslut om buller

Rulla till toppen