Överkomliga hyror

Hyresrätter med överkomliga hyror

Botrygg bidrar till att bygga bostäder med hyresnivåer som fler har råd med. Det stora behovet av bostäder finns framöver i hyresrätter som har rimliga hyror. Olika kommuner arbetar på olika sätt med att främja byggandet av billiga hyresrätter. Göteborgs stad har exempelvis ställt krav på en maximal hyresnivå, medan vi i Örebro har utvecklat en modell tillsammans med kommunen, kallad samverkansmodellen. Vår ambition är att bidra till ett hållbart samhälle- på alla marknader vi verkar. Alla marknader har sina möjligheter och utmaningar. Vi låter oss inspireras av goda exempel och arbetar fram lokalt anpassade och förankrade upplägg - alltid med social hållbarhet som en hörnsten/grundsten.

Allt detta bygger på förtroende, samarbete och långsiktighet. Visst känns det som en bra grund att stå på?

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss- vi är beredda att tillsammans med er skapa nya goda exempel och se till att det byggs fler bostäder med överkomliga hyror.

Frihamnen, Göteborg

Göteborgs Stads ambition generellt och Botryggs specifikt lägger stor vikt vid att skapa ett Frihamnen för alla - där ett stort antal lägenheter med överkomliga hyror kommer att byggas. Det kommer finnas inkomsttak som avgör hur mycket man får tjäna för att vara berättigad de olika lägenheterna. De billigaste lägenheterna kostar under halva marknadshyran medan de dyraste blir prissatta en bit över densamma.

För att motivera de olika prisklasserna kommer läge i huset samt utrustning i lägenheten vara det som differentierar. Bra materialval är dock ett krav i samtliga lägenheter.

Många av de större utvecklingsområdena har boendekostnader som gör att det blir otillgängliga för många hushåll. Att ge invånare med lägre inkomst möjlighet att bosätta sig i centrala, nybyggda områden ger en socialt hållbar stadsdel med minskad segregation. Vi är stolta att vara en del av detta arbete.

”Samverkansmodellen, Örebro”

Vi har i samverkan med Örebro kommun arbetat fram en modell där vi återinvesterar en del av vinsten från försäljningen av bostadsrätter och låter den subventionera hyran i ett antal hyresrätter. Dessa hyresrätter förmedlas sedan av den kommunala bostadsförmedlingen alternativt om sådan saknas av kommunen själva eller av Botrygg. För att vara kandidat för dessa lägenheter får personen i fråga inte ha en för hög inkomst. Det blir så att säga ett omvänt kravförhållande mot dagens där det ofta ställs krav på att en hyresgäst ska ha en inkomst på minst tre gånger hyran.

Modellen går ut på att kommunen anvisar mark till Botrygg för byggnation av såväl bostadsrätter som hyresrätter. Projekten behöver inte ligga i anslutning till varandra. Desto bättre ekonomin blir i bostadsrättsaffären desto kraftigare kan vi sänka hyran i hyresrätterna. Bostadsrätterna säljs till marknadspris och del av vinsten går till att subventionera hyran i ett antal hyresrätter.

Modellen är flexibel och kan finjusteras i samråd med kommunens preferenser, antingen kan hyran sänkas kraftigt i ett fåtal lägenheter alternativt kan fler lägenheter få en lägre nivå. Modellen innefattar verktyg och en juridiskt förankrad avtalsmodell som säkerställer hyresnivåer och exploateringsform över tid. Avtalet ger trygghet åt kommunen då det är utformat så att det inte finns några ekonomiska incitament för hyreshöjningar.

Detta är ett bra exempel på att det går att skapa bostäder med överkomliga hyror om fastighetsägare och kommunen jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Arbetet med att ta fram modellen har skett i total transparens vilket har varit nyckeln till att vi gemensamt lyckas tillskapa modellen.

Investeringsstöd

I Östra Sala Backe, Uppsala har Botrygg byggt 172 hyresrätter i flerbostadshus med fem-sju våningar. För att hålla hyrorna på en lägre nivå har vi sökt, och blivit beviljade, det investeringsstöd som regeringen fick igenom i riksdagen 2016. Stödet riktas till nya bostäder och bostäder för studerande och kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. Stödnivåerna är olika i olika delar av landet. Knutet till stödet finns ett krav att man accepterar ett tak för hyran samt ett energikrav att de byggnader som får stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

Stödet innebär för lägenheterna i projekten att Botrygg kan erbjuda hyresnivåer som, i snitt, är 2 000 kronor billigare i månaden än utan stödet.