Trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit för att ge äldre som önskar det tillgång till större gemenskap och trygghet. Det finns olika variationer av trygghetsbostäder men trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal är gemensamma nämnare för de trygghetsbostäder som Botrygg bygger.

För att kunna hyra en trygghetsbostad krävs det att minst en av kontraktsinnehavarna har fyllt 70 samma år som inflyttning sker. Vid tilldelning av lägenheterna följer Botrygg den kommunala bostadsförmedlingens riktlinjer och förutom åldersrestriktionen gör vi även bedömningen om hyresgästen har en skötsam ekonomi.