Rosendal

I Rosendal söder om Universitetsområdet har Botrygg AB fått en option för ca 125 lägenheter med hyresrätt. Botrygg skall nu ta fram ett exploateringsförslag för kommunens godkännande varefter ett markanvisningsavtal kommer tecknas.

Botrygg ska verka för att projektet beviljas det statliga investeringsstödet för hyresrätter med lägre hyror. Byggstart är beräknad till hösten 2021.

Stadsdelen Rosendal byggs i fem etapper, där Södra Rosendal kallas etapp 1. Etapp 2 ligger i nordost mot Dag Hammarskjölds väg och etapp 3 norr om Södra Rosendal mellan Torgny Segerstedts allé och Stadsskogen.

Fakta

Namn Rosendal
Antal Ca 125 lägenheter
Tidsplan Byggstart 2021

Dokument

Karta