Archives

Peter Öhrnell

Peter Öhrnell, född i Linköping, är utbildad vid Sunderby Folkhögskola i Umeå 1975-77 och vid Konstskolan Brage i Umeå 1977-79. Målningarna har sina rötter i abstrakt landskapsmåleri, i IKEAkataloger och i japanska erotiska träsnitt. Det här är alltså bilder av sängar och vilstolar, skildrade av en abstrakt landskapsmålare. Representerad: Ett antal landsting, kommunala samlingar samt Statens konstråd.

Karin Ögren

Karin Ögren, född i Köpmanholmen i Ångermanland, är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1983-1988. I Karins måleri är färgen en minnes- och drömmateria som ligger bortom det begreppsliga. Färgen betecknar också en närvaro av annat slag – en bidande tomhet där något kan visa sig. Representerad i urval: Moderna Museet, Nationalmuseum, Malmö konstmuseum samt Göteborgs konstmuseum .

Cecilia Uhlin

Cecilia Uhlin, född i Eskilstuna, är utbildad på Lunnevads bild- och formlinje med inriktning grafik. Cecilias bilder har ofta en dragning åt drömlandskap, en parallellvärld till den vi lever i. Figurerna i bilderna samsas bra, trots sina säregna utseenden, eller kanske just därför. Representerad av bland annat: Statens konstråd, Sörmlands museum, Uppsala konstmuseum, Norrköpings konstmuseum samt flertalet landsting och kommuner.

Claes-Åke Schlönzig

Claes-Åke Schlönzig, född i Linköping, är utbildad i Grundskolan för konstnärlig utbildning i Stockholm 1968-1970. Claes-Åke har målat ett flertal målningar i Botryggs fastigheter i Linköping, Göteborg och Stockholm. Motiven är främst historiska och tagna från omgivningarna runt fastigheten. Representerad bland annat på: Östergötlands Länsmuseum, Linköpings kommun samt Statens konstråd.

Ilkka Pärni

Ilkka Pärni, född i Imatra i Finland, har studerat konstvetenskap på Stockholms Universitet. Trots sin medvetenhet om den klassiska konsttraditionen, rymmer Ilkka Pärnis bilder ett överraskande spontant drag, på tvärs mot den självdisciplin och strikthet som länge dominerat den konstruktivistiska huvudfåran. Representerad i urval: Eskilstuna konstmuseum, Statens Konstråd samt flertalet landsting och kommuner.