Archives

Anton Genberg

Elias Erdman

Elias Erdman, Född i Linköping 1863, är utbildad vid Tekniska Skolan i Stockholm. Han målade skildringar av det svenska landskapet, skärgårdsmotiv och naturliga stämningsbilder.

Carl Brandt

Carl Brandt, född i Örebro, började arbeta som målarlärling vid 18-års ålder, Han målade i akvarell, pastell, samt olja.

Peter Öhrnell

Peter Öhrnell, född i Linköping, är utbildad vid Sunderby Folkhögskola i Umeå 1975-77 och vid Konstskolan Brage i Umeå 1977-79. Målningarna har sina rötter i abstrakt landskapsmåleri, i IKEAkataloger och i japanska erotiska träsnitt. Det här är alltså bilder av sängar och vilstolar, skildrade av en abstrakt landskapsmålare. Representerad: Ett antal landsting, kommunala samlingar samt Statens konstråd.

Karin Ögren

Karin Ögren, född i Köpmanholmen i Ångermanland, är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1983-1988. I Karins måleri är färgen en minnes- och drömmateria som ligger bortom det begreppsliga. Färgen betecknar också en närvaro av annat slag – en bidande tomhet där något kan visa sig. Representerad i urval: Moderna Museet, Nationalmuseum, Malmö konstmuseum samt Göteborgs konstmuseum .