Nyhetsarkiv

Nytt spännande projekt på gång!

Under maj påbörjades byggnationen av 153 hyreslägenheter i den populära nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. Projektet erhölls redan år 2020 via en markanvisningstävling och vi är väldigt stolta och glada över att projektet nu äntligen är igång och att vi får vara en…

Läs nyheten

Botryggs ägare ger ny stor donation till LiU

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena nationalekonomi, ekonomisk historia, konsthistoria, statsvetenskap samt historia med inriktning modern historia. Bakom donationen står Botryggs ägare Michael Cocozza och hans hustru…

Läs nyheten

Bertil Almlöf

En av våra mest anlitade konstnärer, och en av Östergötlands främsta under många års tid, har nyligen gått bort. Bertil Almlöf blev 93 år gammal. Under de senaste femton åren har vi förvärvat ett stort antal målningar av Bertil, vilket innebär att ett…

Läs nyheten

Huvudpartner till Matmissionen i Linköping

I februari invigde Östergötlands Stadsmission sitt projekt Matmissionen i Skäggetorp i Linköping, en satsning där vi på Botrygg är en huvudpartner.  Matmissionen är en social matbutik där medlemmar kan köpa bra mat till riktigt låga priser. Mat som annars hade riskerat att kastas….

Läs nyheten

Sista husen i Södra Hjulsbro är inflyttade

Första februari hälsade vi 44 nya kunder välkomna till sina lägenheter i Södra Hjulsbro i Linköping! Våra förvaltare fick jobba hårt på plats med att möta upp, dela ut nycklar, visa runt och svara på frågor. Under ett par dagar var det full…

Läs nyheten

Ytterligare två solcellsanläggningar är klara

Vår investering i en grön framtid fortsätter och vi har nu installerat solcellsanläggningar på ytterligare två av våra fastigheter, Hammarby Fabriksväg (kv. Träslöjden) i Stockholm och Gamla Rådstugugatan (kv. Gåsen) i Norrköping. På Hammarby Fabriksväg har vi installerat en anläggning med en kapacitet…

Läs nyheten

Med enkla medel sparas vatten in

På fastigheten Dukaten 21 i Linköping upptäcktes en vattenläcka i samband med inkoppling av vattenmätare som mäter i realtid. Efter kontakt med hyresgästerna kunde en del läckage lokaliseras och åtgärdas runt om i fastigheten. Genom att åtgärda alla droppande kranar och rinnande toaletter,…

Läs nyheten

Värdefulla samarbetet med Stadsmissionen fortsätter!

För andra året i rad har vi möjligheten att bidra till det meningsfulla projektet ”Trygg Uppväxt”. Det är en särskilt viktig satsning för ungdomar i åldern 13 till 16 år som saknar ett stabilt stödnätverk och ofta lever i socioekonomiskt utsatta situationer. På…

Läs nyheten

Vi investerar för framtiden

För oss är det av största vikt att värna om en hållbar framtid. Vår ambition är att investera i solceller i samtliga nyproduktioner och även på äldre fastigheter där möjligheten finns. Elias arbetar som kvalitets- och projektansvarig på Botrygg. Han har varit med…

Läs nyheten

Mobilitetsstudie

Boendes bilåkning utgör en stor post i ett fastighetsbolags klimatbudget. Och det är en klimatbelastning som fastighetsägaren bara delvis kan påverka. En lösning som skulle vara enkel att mäta och följa upp skulle vara om våra hyresgäster i högre grad ägde en elbil…

Läs nyheten

Vi minskar vår klimatpåverkan genom att minska våra lager

Under 2022 inleddes ett mer omfattande miljö- och klimatarbete på logistikavdelningen och under året har hela avdelningen varit engagerad för en fortsatt utveckling. Målet har varit tydligt: att ta krafttag för att minska vår klimatpåverkan och skapa en ännu större kontroll över våra…

Läs nyheten

Inflytt på Skogsvallen

Den 15 och 16 november flyttade de första bostadsrättskunderna in på Skogsvallen i Linköping. – Våra kunder är väldigt nöjda. Ljusinsläppen, de generösa balkongerna och den tämligen orörda skogsmarken som finns utanför tycker man är jättefin, säger Erik Danielsson, eftermarknadsansvarig på Botrygg. Nästa…

Läs nyheten

Vi har infört räntegaranti för att stötta bostadsrättsköpare

Den senaste tidens räntehöjningar har lett till att många bostadsrättsköpare riskerar höjda föreningsavgifter. Trots att kostnadskalkyler och ekonomiska planer hade en god räntemarginal vid tidpunkten för upprättandet har den senaste tidens räntehöjningar inneburit att många föreningars räntekostnader överstiger de budgeterade. Botrygg har därför…

Läs nyheten

Fler uppdateringar från Östra Sala backe

I Östra Sala backe har vi nu haft inflytt i alla lägenheter. Byggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver vilket bland annat innebär att de är energieffektiva och byggda med bra material. Vi har även erhållit grön finansiering för lånen i fastigheten. Husen har…

Läs nyheten

Många hyresgäster har flyttat in i Östra Sala backe

Det är med glädje som vi kan konstatera att vi snart har haft inflytt i alla våra 172 hyreslägenheter i Östra Sala backe i Uppsala. – Det känns härligt att kunna lämna över fantastiskt fina lägenheter till våra hyresgäster. Alla som har varit…

Läs nyheten

Vårt lokala engagemang fortsätter – nytt samarbete med LHC

Vi fortsätter att satsa och lyfta många lokala sportklubbar och föreningar. Nyligen tecknade vi ett nytt exploaterings-, loge- och arrangemangsavtal med Linköping Hockey Club. – Vi ska vara glada som har ett etablerat SHL-lag i Linköping. Det finns all anledning för linköpingsborna, företagen…

Läs nyheten

Botrygg skapar 60 sommarjobb för unga i utsatta områden

Förra året inledde Botrygg projektet ”Jobb först” med Stadsmissionen för att bidra till att minska socioekonomisk utsatthet i kommunen. I år fortsätter projektet med både Stadsmissionen och Linköpings kommun och sammanlagt har vi kunnat bidra med 60 jobb tillsammans med flera av våra…

Läs nyheten

Vi har uppmärksammats av EnergiEngagemang!

I slutet av juni blev vår tekniska förvaltare, Andreas Öberg, intervjuad av företaget EnergiEngagemang som har monterat våra solceller på Arenaskolan i Linköping. Andreas berättade om Botrygg, vårt hållbarhetstänk och företagets mål att investera i fler solceller i framtiden. Intervjun kommer att publiceras…

Läs nyheten

Kundundersökningen är besvarad och resultaten är här!

Nu har våra hyresgäster besvarat den kundnöjdhetsundersökning som Aktivbo skickar ut varje år. Vårt resultat fortsätter att vara starkt och visar att vi återigen har levererat prisvärda bostäder och hög servicekvalitet. I dag redovisar vi resultatet för rubriken Serviceindex. Under den finns fyra…

Läs nyheten

Botrygg inleder samarbete med Riksbyggen

Vi har kommit fram till att vår förvaltning ska återgå till vår huvudsyssla att enbart förvalta hyresfastigheter. Vi upplever idag att bostadsrättsföreningar i allt högre omfattning önskar skräddarsydda lösningar för just deras förening och vi har inte kapacitet att möta den efterfrågan i…

Läs nyheten

Gunilla Åberg kliver in som styrelseledamot i Botrygg

Gunilla Åberg blir ny styrelseledamot i Botrygg. Hon har i många år arbetat med företagsutveckling och har haft flera ledande roller i både styrelser och ledningsgrupper. I dag axlar hon rollen som VD för det Linköpingsbaserade företaget Next. Hur känns det att gå…

Läs nyheten

Fokus på miljön i alla led med Miljöbyggnad Silver

Vi har intervjuat vår hållbarhetschef, Cecilia Wallin Fryxell, om hur vi arbetar utifrån certifieringen Miljöbyggnad Silver för att minska vårt klimatavtryck. Botrygg certifierar numera alla sina projekt enligt Miljöbyggnad Silver, vad innebär det? – Tidigare har vi projekterat och byggt för att uppnå…

Läs nyheten

Forskningsdonation från Botryggs ägare

Botrygg donerar 100 miljoner kronor till Linköpings universitet för att stödja forskningen inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Donationen kommer att förvaltas av den nybildade stiftelsen för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun. – Donationen ger oss möjlighet att rekrytera ledande kompetens för utveckling…

Läs nyheten

Årsredovisning 2021

Förra året var minst sagt annorlunda för många – inte minst för oss. Vi ställde om vår verksamhet med anledning av pandemin och våra anställda stod för flertalet kämpainsatser under året när bemanningen var låg. Trots detta går företaget fortsatt stadigt framåt och…

Läs nyheten

BRF Skogsvallen

Bostadsrätter med det perfekta läget På en höjd i populära södra Hjulsbro finner du brf Skogsvallen omgiven av skog och äng. Här finns lägenheter mellan 2–4 rok, samtliga med generös uteplats eller balkong. Läs mer om Skogsvallen i PDF här.  

Läs nyheten

Botrygg stöttar humanitära insatser i Ukraina

För att stötta Ukraina i sin kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter kommer vi idag att bidra med 500 000kr till FN:s organisationer UNICEF och UNHCR. Det är en effektiv form av stöd eftersom vår branschkollega, Akelius fastigheter, dubblar alla intäkter som…

Läs nyheten

Botrygg går med i Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council, SGBC, är Sveriges ledande organisation för ett hållbart samhällsbyggande. Nu har Botrygg blivit en del av organisationen. – Vi har blivit medlemmar i SGBC och ser fram emot den kunskap och det stöd som finns att hämta i nätverket….

Läs nyheten

Botrygg sponsrar Hittaut i Linköping

Botrygg stödjer lokal idrott. I år är vi bland annat med och sponsrar Hittaut i Linköping. Friskvårdsprojektet Hittaut samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras av lokala orienteringsföreningar. Läs mer om hittaut i Linköping på www.orientering.se Årets upplaga startar 21 april!

Läs nyheten

Botrygg stödjer kulturlivet i Linköping

Under våren kommer vi att bjuda våra kunder i Linköping på biljetter till föreställningar av Riksteatern Linköping. Läs mer om föreställningarna på riksteaternlinkoping.se. Riksteatern Linköping är en ideell förening med ett huvudmål: att Linköping ska ha ett brett, varierat och bra utbud av…

Läs nyheten

Botrygg förvärvar hotell och mark i Stockholm

Den 1 december förvärvade Botrygg fastigheten Fotsacken 1 i Västertorp i södra Stockholm. I dagsläget finns det ett Good Morning hotell samt ett gym i byggnaden. Den totala ytan är cirka 8.600 kvadratmeter, omfattande 206 rum, gym och restaurang. På fastigheten finns en…

Läs nyheten

Bokrelease om Linköpings historia

Den 20 november presenterades boken ”Linköping 1921 – Händelser och sociala förhållanden i en svensk stad” av Botryggs styrelseordförande Michael Cocozza i en bokrelease på Linköpings stadsbibliotek. Boken beskriver vad som hände och hur man levde livet i Linköping för 100 år sedan….

Läs nyheten

Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

Botrygg köper två fastigheter för gruppbostäder av Täby kommun där två nya gruppbostäder för LSS ska uppföras. Behovet av gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är stort och bedöms öka framöver. Botrygg kommer genomföra nyproduktion inom fastigheterna Bordet…

Läs nyheten

Det tusende spadtaget för framtidens seniorbostäder

Tisdagen den 28e september kl. 14-16 tar äntligen Botrygg och Villa Nest tillsammans ”Det Tusende Spadtaget” för ett 60-tal bostadsrätter i Västra Roslags-Näsby. Detta evenemang går av stapeln för att fira att bygget har kommit en bra bit på vägen sedan första spadtaget…

Läs nyheten

Nu har 20 nya hyreslägenheter med reducerad hyra fått hyresgäster

Botryggs och Örebro kommuns unika samarbete har gett möjlighet för att trångbodda familjer, eller familjer som nyligen separerat, ska få förtur till 20 nybyggda och prissänkta hyreslägenheter i Södra Ladugårdsängen. Nu har alla lägenheter fått hyresgäster och familjerna en möjlighet att bo i…

Läs nyheten

Klimatsmart, ny skolbyggnad i centrala Linköping

Invid korsningen Järnvägsgatan/Hamngatan i centrala Linköping sitter nu en vepa vid gamla hotell Östergyllen. Den skvallrar om vad som pågår bakom byggnadsställningen. Där renoverar vi nämligen till en klimatsmart ny skolbyggnad. Med nytt värmesystem, ny FTX-ventilation, isolering av vind och en rad andra…

Läs nyheten

Vi satsar på barn- och ungdomsidrotten

Vi vill att alla barn ska få möjlighet till en aktiv fritid. Vi har därför gått in som huvudpartner i IK Sirius ungdomsverksamhet för fotboll och sponsrar även sedan tidigare Älvsjö AIKs ungdomsfotboll. Vi hoppas att våra samarbeten kan leda till många glada…

Läs nyheten

Nyinvigning av staty i Linköping

I veckan var det 70 år sen Josef Weijnes gick bort. Det uppmärksammades genom att statyn i Seminarieträdgården fick en ny och förklarande skylt. Weijne var en ledande skolpolitiker under 1940-talet och blev utbildningsminister. Han var med om att införa den 9-åriga grundskolan….

Läs nyheten

Vi förvärvar gamla Vretaskolan i Berg

Vid årsskiftet stod det klart att vi köper del av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, mer känt som gamla Vretaskolan. Fastigheten, som är belägen invid Bergs slussar och sjön Roxen, består i dagsläget av Naturbruksgymnasiets gamla undervisningslokaler samt elevhem. Lokalerna har stått oanvända…

Läs nyheten

Behöver du hjälp med anledning av Covid-19?

Vi tar nu återigen upp erbjudandet om att hjälpa våra kunder som är 70 + eller tillhör en riskgrupp med enklare ärenden. Behöver ni hjälp med att handla mat eller utföra ärenden så som att hämta ut mediciner är ni varmt välkomna att…

Läs nyheten

Säljevent 19 sep: Brf Nya Gatan

Välkommen på säljevent lördag 19/9 kl. 12-14 vid Nacka Stadshus, Granitvägen 5. På plats utanför Nacka Stadshus med utsikt över byggplatsen erbjuder vi information om projektet med möjligheter att ställa frågor och titta närmare på föreningen.

Läs nyheten

Uthyrningsstart 2 september i Örebro

Med granne till golfbanan i Örebro bygger vi 81 nya hyresrätter med lägre hyror. Storlekarna varierar från ettor om 35 kvm till 5 rum och kök om 111 kvm. Uthyrningen startar 2 september. Lämna din intresseanmälan i dag!

Läs nyheten

Säljstart 17 oktober för Brf Marconi i Flatås

Nu startar försäljningen av den första etappen av 72 välplanerade lägenheter i Högsbo i Göteborg. Här bor du med närhet till såväl naturområden som till Göteborgs city samt shopping i Frölunda. Välkommen Lördag-söndag 17-18 oktober kl 11-15 Mäklarhuset, Storgatan 14.

Läs nyheten

Invigning av konstverk på Timmermansplatsen

Den 15 juni invigdes det senaste konstverket i Övre Vasastaden, skulpturen Knäsittande flicka av Lena Cronqvist. Vi höll en mindre invigning, under rådande omständigheter, med tal och avtäckning av konstverket. Konstverket invigdes av Lars-Ove Östensson, konstchef i Linköpings kommun.

Läs nyheten

Barn invigde byggnationen av sin nya skola

Den 27 maj invigde framtida förskole- och skolelever byggnationen av Valkeboskolan i Vikingstad, Linköping. Under glada hejarop sprang de en kort minimara som avslutades vid invigningsbandet. Därefter väntade efterlängtad medaljutdelning och fika till alla. Medverkade gjorde även bland annat barn- och ungdomsnämndens ordförande…

Läs nyheten

Säljstart i centrala Nacka

I helgen startade försäljningen av våra bostadsrätter i Brf Nya Gatan, Nacka. Med gångavstånd till den nya tunnelbanestationen och granne till den kommande stadsparken bygger vi lägenheter med svårslagen närhet till kommunikation. Här finns allt från kvadratsmarta ettor till den generösa femrummaren. Läs…

Läs nyheten

Försäljning pågår

Tisdagen den 11 februari startade försäljningen av Brf Startbanan i Örebro. Tjugofem lägenheter på Ladugårdsängens absolut mest attraktiva läge granne med golfbanan! Här erbjuds lägenheter om två till fyra rum och kök med yteffektiva och funktionella planlösningar samt genomtänkta detaljer. Kvalitativa hem att…

Läs nyheten

Uthyrningsstart 13 februari!

13 februari startar uthyrningen av 48 hyresrätter med lägre hyror i kvarteret Garvaren i centrala Norrköping. Lämna din intresseanmälan i dag!

Läs nyheten

Välbesökt första spadtag för Gårdsten etapp B

Fredagen den 6 december kl. 11:00 togs det första spadtaget för vårt nya bostadsområde i Gårdsten i Göteborg. Ett projekt där unga och personer med svag ekonomi står i fokus i skapandet av nya bostäder. Botrygg bygger ut projektet i tre etapper varav…

Läs nyheten

Botrygg fick utmärkelsen Årets Samhällsengagemang

Fredagen den 8 november tilldelades Botrygg utmärkelsen Årets Samhällsengagemang på Tappra Barns välgörenhetsgala. Motiveringen löd: Med sitt brinnande engagemang för den lokala kulturen verkar Botrygg på många plan, inte minst när det gäller integrationsfrågor. Med stor bredd bidrar Botrygg till att Linköpingsborna får…

Läs nyheten
1 2 3 4 5
Rulla till toppen