Archives

Mervi Kiviniemi

Mervi Kiviniemi är född i finska Tornedalen och bosatt i Örebro sedan 1989 då hon började studera på Örebro konstskola. Mervi har, allt som oftast, naturen som utgångspunkt i sin konst.

Ulf Lernhammar

Ulf Lernhammar är född 1958 i Örebro och har studerat på Örebros konsthögskola och konstakademin i Stockholm. Ulf målar med färgen som innehåll och ämne. Det är ofta luftiga rörelser av organiska former med viss sprödhet. Representerad i urval: Örebro länsmuseum, kommuner, landsting och Statens konstråd.

Margareta Lindman

Margareta Lindman är född i södra Dalarna och har studerat på Örebro konsthögskola. Att måla är för Margareta som att ge sig ut på strövtåg, förutsättningslöst - bilderna blir hennes spår. Det är närvaron i en färgfläck eller linjers rörelser som är bärare av berättelsen. Helt utan krav på rationell, linjär ordning. Allt i sin egen rätt, kan en målning rymma tusen berättelser som små glimtar ur varat.

Kibandu Pello-Esso

Kibandu Pello-Esso är född i Togo i Västafrika och flyttade som ung till Sverige. Han har studerat bland annat konstteori på Örebro universitet. Kibandus engagemang för kreativa ämnen är bred. Måleriet som forum anser han är spännande och fortfarande väldigt relevant för vår tid. Det ger möjligheten att utforska och komma närmare formen, färgen och kompositionen på ett fritt och blygsamt sätt.

CM von Hausswolff

Carl Michael von Hausswolff föddes 1956 i Linköping. Han bor och arbetar i Stockholm. Sedan slutet av 1970-talet har Hausswolff arbetat som kompositör med ljudinspelaren som sitt huvudinstrument och som en konceptuell visuell konstnär som arbetar med performancekonst, ljus- och ljudinstallationer samt fotografering.