Archives

Andrea Grath

Andrea Grath, född 1987, utbildad på Konstfack. Grath arbetar i huvudsak med figurativ skulptur i lera. Hennes arbete kretsar ofta kring existentiell ångest och de eviga frågorna om liv och död. Men också berättande och fantasi som ett försök att trösta och lindra livets sorg och svårigheter.

Angela Ferreira

Den portugisiska bildkonstnären och illustratören "Kruella d'Enfer" Angela Ferreira (1988) har glädjt oss med sin förtrollade bildvärld och framkallat en djup känsla av förundran med de fantastiska, välvilliga varelser som bebor dess mörka och mystiska hörn, vare sig det är mystiska vargar eller magiska rävar. Med lätthet att måla både storskaliga väggmålningar och intimistiska verk på papper och duk, väcker hennes användning av kontrasterande färger och geometriska former urgamla legender och myter till liv, och komponerar fantastiska berättelser med en universell dragningskraft. Hon har ställt ut sina verk i solo- och kollektivshower sedan 2010.

Julius Nord

Julius Nord, född i Linköping, verksam i Stockholm. Målningarna i detta kvarter föreställer fönster som är sedda utifrån. Fönstren reflekterar himlen, naturen, bebyggelse och andra igenkännbara referenser som vi dagligen ser i reflektioner. Målningarna är ett sätt att öppna upp och förlänga rummet. Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan, representerad på flera kommuner och regioner i Sverige.

Viktor Kopp

Viktor är född och uppvuxen i Linköping, bor och arbetar numera i Malmö. Han är utbildad 1995 - 2000 på Konsthögskolan i Malmö och har även studerat på Dômens konstskola i Göteborg 1991-1993. Målningarna är avskalade, inte huvudsakligen inriktade på motiv utan istället på själva måleriet. Det finns oftast hus, eller delar av hus, och landskap i kompositionen, men information och innehåll ligger alltid i själva måleriet, i färgen och det påtagliga. Representerad bl.a. på: Malmö konstmuseum, Göteborgs stad och Västra Götalands landsting.

Kent O. Höglund

Kent O. Höglund är målare och fotograf som bor och är verksam i Örebro. Han är representerad i flera olika kommuner och landsting, Örebro läns museum och Statens Konstråd.

Fyrafjärdedelar: olika fyrkanter, kuber samt stående och liggande rektanglar, målade i fyra olika kulörer. Fyrafjärdedelar betecknar talet 1 som här skulle kunna representera en målning.

Rossastro: fabrikantens namn på den rosa oljefärgen som utgör målningens bildkonstruktion.

Motor: förlagan till målningens bildelement är korkpackningar till några olika bilmotorer.