Archives

Viktor Kopp

Viktor är född och uppvuxen i Linköping, bor och arbetar numera i Malmö. Han är utbildad 1995 - 2000 på Konsthögskolan i Malmö och har även studerat på Dômens konstskola i Göteborg 1991-1993. Målningarna är avskalade, inte huvudsakligen inriktade på motiv utan istället på själva måleriet. Det finns oftast hus, eller delar av hus, och landskap i kompositionen, men information och innehåll ligger alltid i själva måleriet, i färgen och det påtagliga. Representerad bl.a. på: Malmö konstmuseum, Göteborgs stad och Västra Götalands landsting.

Kent O. Höglund

Kent O. Höglund är målare och fotograf som bor och är verksam i Örebro. Han är representerad i flera olika kommuner och landsting, Örebro läns museum och Statens Konstråd.

Fyrafjärdedelar: olika fyrkanter, kuber samt stående och liggande rektanglar, målade i fyra olika kulörer. Fyrafjärdedelar betecknar talet 1 som här skulle kunna representera en målning.

Rossastro: fabrikantens namn på den rosa oljefärgen som utgör målningens bildkonstruktion.

Motor: förlagan till målningens bildelement är korkpackningar till några olika bilmotorer.

Stefan Rydén

Stefan Rydéen är målare, skulptör och konstpedagog från Örebro. Han är representerad på bl.a: Statens Konstråd, Västerås Konstmuseum och Örebro Länsmuseum.
I uppgången möter ett litet vänligt husspöke dig i entrén. De fyra våningsplanen har fått sina egna stjärnhimlar och årstider. När man vandrar i trappan, vandrar man genom husets årstider, dagar och nätter. Stefan har en önskan om att verken ska leva ihop med arkitekturen och ingå i husets helhet. Att kunna se verken på nära håll och på långt håll har varit viktigt, då fokus har varit helheten. Det personliga tilltalet i entrén med det lilla spöket överraskade mig själv i detta projekt.

Jan Ekerhagen

Leif Elggren

Kunglig rastlöshet är ett projekt som jag arbetat med sedan andra halvan av 80-talet. Det har tagit sej olika uttryck såsom målningar, stämplingar, bronsgjutningar, mm. Det började med en bronskrona som gjöts i en liten upplaga hos Bersbo metallgjuteri utanför Åtvidaberg 1987. Men också en liten gummistämpel med en kunglig krona som jag lät göra hos Linköpings Stämpelfabrik. Stämpeln kom till använding bla. i en bok som jag kallade Kunglig rastlöshet; där den kungliga kronan bredde ut sej som ett snöfall över sidorna.