Archives

Dag Birkeland

Helena Sjögren

Katarina Erasmie

Julius Nord

Julius Nord, född och verksam i Linköping. Julius använder ofta sig själv eller saker i sin närhet som utgångspunkt i sitt måleri. En vardaglig monotoni placeras i nya sammanhang och målningarna stimulerar ofta en medvetenhet om gruppidentitet och självkänsla. Det repetitiva arbetssättet där samma form upprepas härrör från gatukonst där han har sin bakgrund. Representerad på bl.a.: Linköpings och Motala kommun.

Anna Sandell