Berga Äng

Vi har erhållit en markanvisning i Berga Äng, en ny stadsdel som bygger samman Södra Ekkällan och Berga. Vi kommer att bygga ca 100 lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt.

I Berga Äng kommer det att byggas totalt ca 700 bostäder i flerfamiljshus och småhus med en variation av upplåtelseformer. Inom stadsdelen byggs även en kombinerad skola och förskola. Stadsdelen utformas så att människor kan mötas i vardagen såväl inom det enskilda kvarteret som inom stadsdelen. Den nya stadsdelen ökar även närheten och tillgängligheten till Tinnerö eklandskap och Tinnerbäcksstråket för alla stadens invånare.

Detaljplanearbete pågår.

Fakta

Ca 100 lägenheter
Upplåtelse: Hyresrätt och bostadsrätt

Rulla till toppen