Dynamon

Hösten 2020 förvärvades fastigheten Dynamon 5 i Linköping.

En ansökan har skickats in om att få bygga till två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten. Tillbyggnaden är tänkt att bestå av kontorslokaler och bostäder. Innergården görs om till en grön gård med växtlighet.

Fakta

Lägenheter och kontorslokaler
Ansökan om planläggning

Rulla till toppen