Frihamnen

Vi har anvisats mark för att bygga nya lägenheter och lokaler vid Frihamnen i Göteborg. Markanvisningen skedde i konkurrens med 64 andra byggherrar under hösten 2014.

Den tilldelningstävling som Göteborgs stad anordnade gällde den första etappen av byggnation i Frihamnen. Här kommer Göteborgs centrum länkas över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. Utbyggnaden, som kommer att ske etappvis, ska vid färdigställandet ge nya bostäder åt 15 000 människor.

Vår tilldelning i den första etappen är ca 200 hyresrätter, 100 bostadsrätter och 1 000 kvm offentliga lokaler. Byggstart är beräknat till 2026. Planerad inflyttning 2028-2030.

Fakta

300 lägenheter och offentliga lokaler
Upplåtelse: Bostadsrätt, hyresrätt
Planerad byggstart 2026

Rulla till toppen