Grönebacken

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 80 nya lägenheter samt en kommunal förskola med 6-8 avdelningar i Kyrkbyn i Göteborg. Det aktuella området ligger vid Grönebacken mitt i Kyrkbyn inom stadsdelen Lundby, ca 4 km från centrala Göteborg.

I Programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, pekas platsen ut som möjlig att bebygga med ca 40-100 lägenheter i 2 punkthus. På platsen finns idag en förskola med 6 avdelningar, som ska integreras i den nya bebyggelsen.

Fakta

80 lägenheter och en förskola
Upplåtelse: Bostadsrätt

Rulla till toppen