Kvibergs park

Vi har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 100 bostäder i Kvibergs park i Göteborg. Aktuellt område för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Gärdsås och Utby ca 7 kilometer från Göteborgs centrum. Projektet har fokus på social hållbarhet och integration.

Fakta

100 lägenheter
Upplåtelse: Bostadsrätt och hyresrätt

Rulla till toppen