Mälaräng

Vi har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga ca 70 hyresrätter samt en förskola i Mälaräng i Skärholmen, Stockholm. Tävlingen utvärderades utifrån fyra kriterier där social hållbarhet var den viktigaste aspekten. Sammanlagt var det sex olika områden som tilldelades och vi erhöll område A i Mälaräng. Område A omfattar två stycken punkthus på totalt ca 6 600 kvm och ligger utmed Eksätravägen.

För att främja den sociala hållbarheten i Skärholmen kommer boende i närområdet ges förtur till både lägenheter och lokaler och unga kommer erbjudas praktikplats och mentorskap.

Byggstart är inte fastlagd då kommunen ska genomföra arbete med gator och ledningar innan bostadsprojekten påbörjas.

Fakta

ca 70 lägenheter
Upplåtelse: Hyresrätt

Rulla till toppen