Västertorp

Vi har anvisats mark inom fastigheten Västertorp 1:1 för nybyggnation av seniorbostäder.

Det föreslagna markanvisningsområdet ligger i utkanten av Västertorpsparken som är en ca 5 ha stor park med naturmarkspartier och en större lekpark. Byggnaderna kommer placeras med stor hänsyn till rekreativa värden och parkens utformning samtidigt som de kommer stärka platsen i staden.

Arbetet med en ny detaljplan pågår.

Fakta

ca 75 lägenheter
Upplåtelse: Hyresrätt

Rulla till toppen