Vreta Klosters Berg

På fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, som är belägen invid Bergs slussar och sjön Roxen, planerar vi att uppföra ett nytt småhusområde. Förslaget består av en majoritet av radhus men även några villor, ett par flerbostadshus och en förskola beräknas rymmas inom fastigheten.

Med höga boendekvalitéer i närområdet med Göta kanal, Berg slussar, småbåtshamnen och sjön Roxen i direkt anslutning har det nya bostadsområdet alla förutsättningar att bli ett av Linköpings mest attraktiva småhusområden.

Arbetet med detaljplan startar under våren 2024 och beräknas pågå under ett par år.

Fakta

200 bostäder
Detaljplanearbete påbörjas våren 2024

Rulla till toppen