Miljökämpe fick miljöstipendium – Botrygg hedersomnämnande

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium 2009 tilldelades Jan Wester, Slåttergubbens Bageri och byggherren Michael Cocozza fick hedersomnämnande för arbetet med Seminarieträdgården.

Jan Wester är en företagare som har ett stort miljöengagemang och det visade han på den improviserade presskonferensen där han hade tagit med sig en Storspov som illustration till det.
– Djuren behöver någon som för deras talan om bland annat dagens jordbruksmetoder. Storspoven är ett bra exempel på ett djur som ligger lite högre upp i ekosystemet som är beroende av småskaligt jordbruk med betes- och ängsmarker. Idag med konstgödsel och bättre dräneringssystem så får vi ett storskaligt lantbruk där Storspoven inte kan leva, sa Jan Wester med glimten i ögat.

Kravmärkt surdeg
Wester blev alltså årets miljö- och naturvårdsstipendiat och han driver Slåttergubbens Bageri. I bageriet bakas Kravmärkt surdegsbröd på biodynamiskt närodlat spannmål.
Jan Wester betalar ett högre spannmålspris till odlarna och det är pengar som används till naturvårdsinsatser i Vreta Kloster. En äng har skapats och spannmål har lämnats oskördad på åkermark för att gynna fågellivet.
Nio personer, företag och föreningar hade nominerats till Linköpings kommun miljö- och naturvårdsstipendium 2009 som består av 15 000 kronor. Jan Wester kommer att använda sina stipendiepengar för att fortsätta de naturvårdande insatserna i Vreta Kloster.

Trädgårdsmästaren
Michael Cocozza tilldelas ett hedersomnämnande för sina mångåriga insatser för att bevara Seminarieträdgården vid Östgötagatan. Det är hans medarbetare och trädgårdsmästare Elias Chedid som utför arbetet i Seminarieträdgården framför gamla Lärarhögskolan.
Trädgården anlades i en tid då det fortfarande hade betydelse för folkhushållet och folkhälsan att man odlade egen potatis, egna grönsaker och egen frukt. Detta var under mellankrigstiden ett viktigt inslag i folkskollärarutbildningen.

På 1950-talet hade dock en handelsträdgård tagit över seminarieträdgården, och 1958 upphörde även denna. Sedan dess har trädgården utvecklats till en park med gräsmattor, häckar och allt större alléträd.
Michael Cocozza har med sitt storaintresse, engagemang och ekonomiska insatser lyckats att bevara Seminarieträdgården som är en av Linköpings mest värdefulla kulturhistoriska miljöer.
Detta har varit avgörande för att hålla parken i stånd och göra den tillgänglig för en bred allmänhet.

Linköping Tidning, Kinda Posten  2009-11-24

Rulla till toppen