Beslut om ny arena i Linköping - byggs av Botrygg SR