Låg höjning för Botryggs hyresgäster i Göteborg

Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om årets hyror. Från 1 januari höjs hyran med 0,45 procent.

Både Botrygg och Hyresgästföreningen är nöjda med uppgörelsen.

– Botrygg är en långsiktig förvaltare som alltid yrkar på rimliga hyreshöjningar. Vi begär aldrig mer än vad som krävs för att vi ska kunna bibehålla vår höga service- och förvaltningskvalitet, säger Joachim Arcari, vd för Botrygg Göteborg.

– Botrygg anser att det är viktigt för våra hyresgäster att veta vad hyreshöjningarna blir. Vi önskar inte långdragna processer likt den som nu pågår där 43 000 hushåll i Göteborg inte vet vad deras framtida hyra blir.

– Det är en process som kan pågå 1-2 år, Vi har många äldre hyresgäster boende i vårt bestånd som inte ska behöva oroas av att inte veta vad hyran blir och om de har råd att bo kvar, Att äga bostadsfastigheter är ett stort samhällsansvar, speciellt när det råder stor brist på bostäder och få har råd att köpa på en marknad med eskalerande höga priser, säger Joachim Arcari

Hyresgästföreningens utgångspunkt inför årets förhandlingar har varit oförändrade hyror inte minst med tanke på det för fastighetsägarna gynnsamma samhällsekonomiska läget. Föreningen har uppmanat såväl privata som kommunala hyresvärdar att visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav.

– Det känns väldigt bra att Botrygg, till skillnad från ett flertal andra privatvärdar i Göteborg, valt att inte ta strid med sina hyresgäster utan att vi nått en uppgörelse på en för både bolaget och hyresgästerna rimlig nivå, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen.

– Det visar att Botrygg är beredda att ta ansvar för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform.

Uppgörelsen omfattar Botryggs cirka 300 lägenheter i Göteborg. Samtliga lägenheter ligger på Hisingen.

Rulla till toppen