Låg höjning för Botryggs hyresgäster i Göteborg Nyhet från Botrygg