En riksdagsledamots studieresa i Östergötland  Katarina Brännströms blogg