110 lägenheter byggs av Botrygg vid Norr Tull Norrköpings Tidning