Botrygg vinner markanvisningstävling i Kvibergs park

Under våren utlyste Göteborgs stad en markanvisningstävling om att vara med och utveckla Kvibergs park. Sammanlagt ska 300 lägenheter byggas varav Botrygg erhöll uppdraget att bygga 100 av dem. Aktuellt område för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Gärdsås och Utby ca 7 kilometer från Göteborgs centrum. Projektet har fokus på social hållbarhet och integration.

Botrygg kommer bygga 40 bostadsrätter och 60 hyresrätter samt bostäder med särskild service (BmSS). Av hyresrätterna kommer 10 % ha en hyra på 1 000 kr/kvm, även resterande lägenheter kommer ha en mycket låg hyra då normhyran ligger på 1 350 kr/kvm. Botrygg har tecknat samarbetskontrakt med kommunen rörande kommunala kontrakt samt avtalat om genomgångslägenhet för utsatta i samhället.

Vid byggnationen kommer Botrygg anställa arbetslösa ungdomar boende i området som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Förutom Botrygg tilldelades även JM 60 lägenheter och Boet 100 lägenheter.

Arbete med detaljplan påbörjas under hösten och beräknas vinna laga kraft under 2019.

Rulla till toppen