Forskningsdonation från Botryggs ägare

Botrygg donerar 100 miljoner kronor till Linköpings universitet för att stödja forskningen inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Donationen kommer att förvaltas av den nybildade stiftelsen för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun.

– Donationen ger oss möjlighet att rekrytera ledande kompetens för utveckling av en livaktig och samtidsrelevant forskning, säger Josefina Syssner, biträdande professor på Institutionen för kultur och samhälle.Donationen är den största i landet inom humaniora och samhällsvetenskap – något som rektor Jan-Ingvar Jönsson gläds åt.


– Donationer som denna är naturligtvis fantastiskt och den kommer att göra stor skillnad för vårt universitet, eftersom donationen är brett riktad finns det långsiktigt stora möjligheter att stärka forskningen inom flera områden. Det är ett stort förtroende vi får och som vi ska förvalta väl, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Rulla till toppen