Fokus på miljön i alla led med Miljöbyggnad Silver

Vi har intervjuat vår hållbarhetschef, Cecilia Wallin Fryxell, om hur vi arbetar utifrån certifieringen Miljöbyggnad Silver för att minska vårt klimatavtryck.

Botrygg certifierar numera alla sina projekt enligt Miljöbyggnad Silver, vad innebär det?
– Tidigare har vi projekterat och byggt för att uppnå samma nivå, så i praktiken blir det ingen större skillnad vare sig för miljö eller kund. Att ha certifierade projekt blir viktigt för att kunna visa upp att våra fastigheter håller en hög hållbarhetsnivå, exempelvis till hyresgäster och banker.

Hur kommer Botrygg arbeta med den här certifieringen i praktiken?
– Med certifieringen kommer det ställas krav på uppföljning. Med fler mätningar efter att huset tagits i drift kommer vi få bättre kunskap om hur våra fastigheter fungerar vilket gör att vi kommer kunna trimma och förbättra dem ännu mer. Certifieringen ställer också krav på vårt arbete från projektstart, under driftsfasen och fram till överlämning.

Hur viktiga är dessa certifieringar och miljöfrågor för framtidens byggnation?
– Certifieringen blir ett bevis på att vi bygger så miljövänligt som vi påstår. Det behövs en uppryckning av alla inom byggbranschen för att vi ska bidra till en utveckling där byggandet inte längre står för 20% av samhällets totala klimatpåverkan.

Vad behöver Botrygg göra för att bidra till Parisavtalet?
– Som ett led i att leva upp till Parisavtalets globala överenskommelse om en maximal temperaturökning om 1,5 grad arbetar de flesta företag nu med handlingsplaner för att halvera sina utsläpp till 2030 och vara klimatneutrala 2045. En sådan strategi och handlingsplan ska även Botrygg ha och vi arbetar just nu med att ta fram en sådan. Det är inte lång tid kvar för att visa på att vi reellt och faktiskt minskar vårt co2-avtryck.

Tack Cecilia, är det något mer som du vill passa på att säga?
– Det man ska tänka på är att det inte är någon annan som kommer att fixa klimatet. Vi bidrar alla till utsläppen och vi måste alla bidra till att minska dem. Inte minst inom ramen för våra professionella liv.

Rulla till toppen