Mobilitetsstudie

Boendes bilåkning utgör en stor post i ett fastighetsbolags klimatbudget. Och det är en klimatbelastning som fastighetsägaren bara delvis kan påverka. En lösning som skulle vara enkel att mäta och följa upp skulle vara om våra hyresgäster i högre grad ägde en elbil istället för en fossildriven bil.

Genom att installera elbilsladdare i våra garage kan vi som fastighetsägare underlätta för våra hyresgäster att införskaffa elbil. För att undersöka hur fri tillgång till elbilsladdning påverkar människors vilja att skaffa elbil har vi initierat en studie för att undersöka saken vidare.

Upplägg för studie

På västra Kungsholmen äger Botrygg två bostadsfastigheter. Kvarteren ligger precis intill varandra vilket innebär att förutsättningarna, bland annat avseende kollektivtrafik, är jämförbara. Antal lägenheter och lägenhetsstorlekar är snarlika i de båda fastigheterna.

I projektet ingår att i ett av kvarteren (Fröjden) utrusta alla parkeringsplatser med ladduttag för elbil. I referenskvarteret Sällheten på Kungsholmen installeras inga laddare. Innan installation kommer en inventering av biltyper att genomföras. Därefter genomför vi regelbundna räkningar för att följa förändringstakten i de båda kvarteren. Detta kommer ge oss möjlighet att dra slutsatser kring hur mycket tillgängligheten av laddinfrastruktur påverkar viljan att skaffa elbil. Studien är allmänt intressant för aktörer inom elektrifieringsbranschen och både Eways och Zaptech bidrar till att möjliggöra studiens genomförande.

Rulla till toppen