Ytterligare två solcellsanläggningar är klara

Vår investering i en grön framtid fortsätter och vi har nu installerat solcellsanläggningar på ytterligare två av våra fastigheter, Hammarby Fabriksväg (kv. Träslöjden) i Stockholm och Gamla Rådstugugatan (kv. Gåsen) i Norrköping.

På Hammarby Fabriksväg har vi installerat en anläggning med en kapacitet på 66 kW, och vi är glada över att kunna producera egen grön energi på den här platsen. Fastigheten har en beräknad egenförbrukning på 100 % så solenergin kommer förse företagslägenheter, garage och hotellrum med el.

Ännu större är vår anläggning på Gamla Rådstugugatan med imponerande 100 kW.

För projekten har vi samarbetat med Energiengagemang som utfört installation och montage på ett föredömligt sätt.

Arbetet är ett led i våra aktiva steg mot att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Rulla till toppen