Med enkla medel sparas vatten in

På fastigheten Dukaten 21 i Linköping upptäcktes en vattenläcka i samband med inkoppling av vattenmätare som mäter i realtid. Efter kontakt med hyresgästerna kunde en del läckage lokaliseras och åtgärdas runt om i fastigheten.

Genom att åtgärda alla droppande kranar och rinnande toaletter, ett enkelt med effektivt steg, har vi faktiskt lyckats spara in hela 10 lägenheters årsförbrukning av vatten! Det är ett viktigt steg i rätt riktning för att bevara vår miljö och minimera onödigt slöseri.

Vi jobbar även på att i framtiden bygga ett automatiskt larm som ska skickas ut inom 48 h om ett läckage upptäcks så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt.

Rulla till toppen